Εταιρικό Προφίλ

Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MTC –ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε το 1992 και είναι από τις πλέον γνωστές και καταξιωμένες εταιρείες της Ελλάδας στον τομέα των τεχνικών μελετών.

Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, ενώ διατηρεί υποκαταστήματα σε Αθήνα, Καστοριά, Σέρρες, Αλεξανδρούπολη και Καβάλα, πλήρως εξοπλισμένα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της με τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές.

Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και ενσωματώσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και είναι πιστοποιημένη κατά ISO/IEC 27001:2013.
MTC ISO Certifications
Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με Αριθμό Μητρώου 1365, στο Γ.Ε.ΜΗ. με Αριθμό Μητρώου 122793205000, στον Σύνδεσμο Ελληνικών Μελετητικών Γραφείων (ΣΕΓΜ) και στον Σύνδεσμο Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου (ΣΕΓΕΚ).

Η MTC είναι διεθνώς πιστοποιημένη εταιρεία, καθώς είναι μέλος του D&B – Dun & Bradstreet Παγκόσμιου Συστήματος Κατάταξης Επιχειρήσεων (http://dnb.com) με Αριθμό DUNS®: 35-530-6904.
MTC D&B Registered Logo
Η MTC κατά την εκτέλεση όλων των υπηρεσιών και έργων που αναλαμβάνει, συμμορφώνεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), με τις αρχές της Υγείας και Ασφάλειας και τους κανόνες και τις υποχρεώσεις του Κώδικα Δεοντολογίας που έχει ορίσει η εταιρεία.

Η MTC ενθαρρύνει την εφαρμογή της πολιτικής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (Alternative Dispute Resolution - ADR) σε όλες τις δραστηριότητές της.

Επιπλέον από τα μέσα του 2019, η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από το RICS, με αριθμό πιστοποίησης 824560.
MTC RICS Regulated Logo

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας απαρτίζεται από περισσότερους από 250 επιστήμονες, κυρίως μηχανικούς αλλά και άλλες ειδικότητες όπως Πληροφορικούς, ειδικούς GIS, Οικονομολόγους και Δικηγόρους.
Οργανόγραμμα MTC ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ
Το υψηλό επίπεδο των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασμό με την μακρόχρονη εμπειρία τους και την εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα με τα οποία ασχολούνται διασφαλίζει την ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς – πελάτες της εταιρείας και αποτελεί την εγγύηση για την αποτελεσματικότητα και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών της.
MTC Personnel Specialties

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας απαρτίζεται στην συντριπτική του πλειοψηφία από στελέχη Πανεπιστημιακής και Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης, τα περισσότερα από τα οποία έχουν μακρόχρονη σχέση συνεργασίας με την MTC – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

MTC Personnel Studies and Foreign Languages

Στόχος της εταιρείας είναι η αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου του προσωπικού της στην κατεύθυνση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και η συνεχής αναβάθμισή του μέσω της συνεχιζόμενης κατάρτισης,  της ενσωμάτωσης νέων μεθόδων και τεχνολογιών και της παροχής των κατάλληλων μέσων, κινήτρων και περιβάλλοντος εργασίας.

Γραφεία - Εξοπλισμός

Τα κεντρικά γραφεία της MTC βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και καταλαμβάνουν έναν χώρο περισσότερων από 1.000τ.μ.

Η υποδομή των συστημάτων της MTC υποστηρίζει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Περιβάλλον Λειτουργίας – Όλες οι υπηρεσίες, οι οποίες αποσκοπούν στην απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας (αυτοματισμός γραφείου, εξωτερική ηλεκτρονική επικοινωνία κλπ.).
  • Περιβάλλον Ανάπτυξης – Πρόκειται για το σύνολο των υπηρεσιών που αποτελούν το περιβάλλον υλοποίησης των μελετών και των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία.
  • Περιβάλλον Διάχυσης / Διάθεσης Πληροφοριών Εξωτερικά προς τρίτους, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω διαφόρων δικτύων μετάδοσης δεδομένων.
  • Περιβάλλον Υποστήριξης πελατών – Περιλαμβάνει όλη την υποδομή που εξασφαλίζει την μέγιστη αποτελεσματικότητα στην υποστήριξη πελατών (Help Desk, εργαλεία διαχείρισης και υποστήριξης συστημάτων του πελάτη, περιβάλλον δοκιμών).
Στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας έχει υλοποιηθεί ένα ιδιαίτερα ισχυρό, ευέλικτο και με υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας δίκτυο, πάνω στο οποίο συνδέονται τα κεντρικά συστήματα (Servers), οι σταθμοί εργασίας των χρηστών καθώς και όλες οι περιφερειακές συσκευές.
Η εταιρελια διαθέτει υποδομές in-house Data Center, αξιοποιώντας πλήρως τις τεχνολογίες virtualization, οι οποίες αποτελούνται από 8 φυσικούς server (Hyper-V Nodes), με συστήματα αποθήκευσης χωρητικότητας μεγαλύτερης από 90TB καθώς και αποθηκευτικά συστήματα backup της ίδιας χωρητικότητας σε διαφορετικό φυσικό χώρο.

Η εταιρεία διαθέτει περισσότερους από 180 προσωπικούς υπολογιστές και 40 σταθμούς εργασίας υψηλών προδιαγραφών ενώ χρησιμοποιεί και ικανό αριθμό περιφερειακών συσκευών όπως Εκτυπωτές, Scanner, Plotter κλπ.

Η MTC διαθέτει σύνδεση οπτικών ινών στο ίντερνετ (500Mbps) καθώς και εφεδρικές συνδέσεις (δύο επιπλέον συνδέσεις με ταχύτητες 50Mbps), εξασφαλίζοντας την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.
Image
Image
Image
Image
Η MTC διαθέτει επιπλέον και δύο UAV για την εκπόνηση εργασιών αεροφωτογράφησης , όπου και όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο για τις ανάγκες εκπόνησης των έργων που αναλαμβάνει.
© 2024 MTC MAKEDONIKI GROUP. All Rights Reserved. Powered by Infodim